1 Loa ngoài cỡ nhỏ 40x20mm 8Ohm 2W dành cho Laptop


78.400 ₫ 0

Sản phẩm 1 Loa ngoài cỡ nhỏ 40x20mm 8Ohm 2W dành cho Laptop đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 78.400 xuống còn ₫ 0, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Lazada Info